top of page

มอก. สำหรับหลอดไฟแอลอีดี (LED) คือ มอก. 1955-2551

 
โดยมีนิยามเต็มว่า มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสำหรับผลิตภัณฑ์บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน: ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1955-2551

(เฉพาะผลิตภัณฑ์ LED)

ซึ่งเป็นการตรวจวัดถึงคุณภาพหลอดไฟโดยรวม
ซึ่งปกติแล้วผลิตภัณฑ์แอลอีดีที่ต้องใช้มอก. นี้รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ตามนี้

โคมไฟไฮเบย์ แอลอีดี LED (Highbay LED)หรือ ดวงโคมไฟฟ้าติดประจำที่สำหรับจุดประสงค์ทั่วไป มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็คทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังฟ้ากำหนด 30-150 W
Panel LED: ดวงโคมไฟฟ้าฝัง มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็คทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V กำลังฟ้ากหนด 3-24 W
Floodlight LED: ดวงโคมไฟฟ้าสาดแสง มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็คทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ใช้หลอด แอล อี ดี กำลังไฟฟ้าที่กำหนด 10-200   W
Streetlight LED :ดวงโคมไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างบนถนน มีอุปกรณ์ขับหลอดอิเล็คทรอนิกส์ ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 V ใช้หลอด แอล อี ดี แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 Vกำลังไฟฟ้าที่กำหนด    45-180 W
E27 bulb(หลอดไฟตามบ้านทั่วไป) :หลอดแอล อี ดี มีอุปกรณ์ขับในตัว ขั้วหลอดแบบ E27 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 Vกำลังไฟฟ้าที่กำหนด   3-22 W
หลอดยาว T8 (เหมือนหลอดฟลูออเรสเซนท์) หลอดแอล อี ดี มีอุปกรณ์ขับในตัว ขั้วหลอดแบบ G13 แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 220 Vกำลังไฟฟ้าที่กำหนด   9-18 W

ผลิตภัณฑ์โคมไฮเบย์ LED Highbay รุ่นพิเศษ ของเราได้รับ มาตรฐาน มอก.1955-2551

ด้วยเช่นกัน พร้อมทั้ง ยังได้รับ มาตรฐานการทดสอบ LM79 และ LM80 

สนใจติดต่อ ขอราคาและรายละเอียด

พร้อมให้เราออกแบบและให้คำปรึกษา ฟรี!!

กดที่นี่ >>>

ดูบทความถัดไป เรื่อง LM79/80 สำหรับโคมไฮเบย์ของเรา>>>

bottom of page