top of page

สายไฟ DC Solar สำหรับงานระบบโซล่าเซลล์

H_PR93c0_400x400.jpg
Eland-Cables-Cable-Specialists.jpg
Elandcable-1.jpg
images.jpg

ปัจจัยที่สำคัญในเรื่อง คุณภาพการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ นอกจากทีมงานติดตั้งแล้ว

อุปกรณ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่สำคัญ ที่จะชี้ให้เห็นว่าระบบนั้นมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน

สายไฟ DC Solar สำหรับงานโซล่าเซลล์ หรือระบบพลังงานแสงอาทิตย์เองก็ไม่แพ้กัน
เพราะเป็นสายไฟที่จะเป็นตัวเชื่อมต่อระบบแผงโซล่าเซลล์จากด้านบนหลังคา ลงมายังชุด
แปลงกระแสไฟฟ้าจาก DC เป็น AC หรือที่เราเรียกว่า Inverter นั่นเอง โดยจะต้องผ่านอุปกรณ์
ตัดตอนทางไฟฟ้าหรือ DC Breaker ด้วยเช่นกันเพื่อความปลอดภัย

ทำไม เราควรใช้สายไฟสำหรับระบบโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ สายไฟ ( 0.6/1KV CV/XLPE) vs (PV-1F)

 

สายไฟ DC solar
ซึ่งเมื่อก่อนคือ สายไฟ PV-1F จะแตกต่างจากสายไฟ 0.6/1KV CV ซึ่งมีฉนวนด้านในเป็น XLPE และด้านนอกเป็น PVC
ในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น สายไฟ DC Solar นั้น เหมาะสำหรับไฟฟ้ากระแสตรงหรือ Direct Current มากกว่านั่นเอง


รวมถึงฉนวนด้านนอกนั้นก็ยังเป็น ฉนวนผสมสาร Anti-UV ที่ตัว PVC เพื่อป้องกันการโดนความร้อนจากแสงแดด
หรือรังสี UV มาทำลายเปลือกสายไฟ ทำให้อายุการใช้งานสั้นลงเมื่ออยู่ Outdoor หรือเมื่อสัมผัสแสงแดดโดยตรง

           สายไฟชนิดนี้ เป็นสายไฟที่อยู่ในข้อกำหนดที่การไฟฟ้าได้กำหนด เรื่องค่าแรงดันกระแสตรงที่สามารถรับได้
จะต้องอยู่ในช่วง 1500-1800 Vdc ซึ่งตรงนี้เอง หากต้องการขออนุญาตที่ถูกต้องแล้วนั้น การส่งรายการอุปกรณ์ที่

เชื่อมต่อ และเอกสารทั้งหมดนั้น จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงกำหนด
ว่าด้วยระเบียบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์

            ปัจจุบัน ในปี 2562 โรงงานไม่ได้ผลิตสาย PV-1F ต่อแล้ว เนื่องจากต้องอ้างอิงตามมาตรฐานและการใช้งานในระดับสากล
สายไฟ DC Solar ในปัจจุบัน จึงเปลี่ยนเป็นสายไฟที่เรียกว่า H1Z2Z2-K  ซึ่งคุณสมบัติของสายชนิดนี้ก็แทบไม่ต่างจากสาย PV-1F

แบบเดิม จะเน้นการใช้งานไปที่การเชื่อมต่อ ระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์จากแผงโซล่าเซลล์ สู่ตัวแปลงกระแส (Inverter) โดยเฉพาะนั่นเอง

ข้อดีของการเลือกใช้สายไฟ โซล่าเซลล์กับผู้ใช้งาน


1. ลดความเสี่ยงอันจะเกิดจากไฟไหม้ตัวสายไฟ เพราะความร้อนในตัวนำภายในจะร้อนจนทำให้ฉนวนละลาย
และลดการเกิดไฟลามไปยังจุดอื่นๆของระบบได้
2. ช่วยลด Loss ในระบบ DC จาก แผงโซล่าเซลล์ไปยังตัว Inverter เนื่องจากสายไฟโซล่าเซลล์นั้น
มีประสิทธิภาพที่มากกว่าการใช้สายไฟทั่วไป
3. มีผลต่อการ Design ระบบแผงโซล่าเซลล์ เนื่องจากพิกัดแรงดันกระแสตรงที่มากกว่า

รายละเอียด สายไฟ Dc Solar(H1Z2Z2-K) หรือสายไฟ PV-1F สำหรับรุ่นก่อนหน้า


1. Scope
สายไฟ Dc Solar (H1Z2Z2-K) สามารถใช้ได้ที่ อุณภูมิ -40°C ถึง 90°C และสามารถทนอุณภูมิสูงสุดถึง 120°C
โดยจะผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน EN 50618:2014 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสากล
2. Rate Voltage
2.1 Direct Current(DC) : ใช้งานแรงดัน ปกติได้มากถึง 1500 Vdc ระหว่างตัวนำและได้มากถึง 1800 Vdc
เมื่อเทียบกับกราวนด์
2.2 Alternating Current(AC) : ใช้งานได้ย่าน ไม่เกิน 1000 Vac(ซึ่งก็มากพอที่จะใช้ในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ)

3. Conductor :

ตัวนำทองแดงอบอย่างดี ตามมาตรฐาน  EN 60228: class 5.
4. Insulation :

ฉนวนภายใน ทำจาก Cross Linked Poly Olefin-copolymerอ้างอิงตามมาตรฐาน EN 50618:2014.
5. Sheath :

เปลือกหุ้มด้านนอก ทำจากสารผสม Poly Olefin-copolymer ซึ่งสายไฟของ ELANDCABLE นั้นจะต่างกันตรงที่ สายยี่ห้อนี้จะผ่านการทดสอบ ozone-resistant according to BS EN 50396 และ ผ่านการทดสอบ UV resistant according to HD 605/A1
รวมถึงผ่านการทดสอบความแข็งแรง durability according to EN 60216
สำหรับการติดตั้งในเรื่องการลามไฟและการปล่อยสารพิษขณะลามไฟ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและอุปกรณ์
หรือที่เราคุ้นกันดีคือนั่นสาร Halogen ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว สายไฟชนิดนี้และไม่มีสารประกอบดังกล่าว

6.Halogen-Free+ Low Smoke (LSZH)

จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุด ว่าทำไมเราถึงต้องเลือกสายไฟสำหรับงานโซล่าเซลล์ โดยเฉพาะ

เนื่องจากสายไฟประเภทนี้ จะเป็น LSZH ทั้ง Sheath และ Insulation ซึ่งหมายความว่า

หากมีการเกิดความร้อนที่ตัวนำและสายไฟเกิดการลุกไหม้  ถ้าเป็นสายชนิดทั่วไป เช่น CV

หรือชนิดอื่นๆที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน การติดตั้งสายไฟ DC Solar สำหรับงานโซล่าเซลล์แล้ว

เมื่อเกิดการลุกไหม้ จะทำให้เปลือกนอกไหม้ และฉนวนภายในก็จะลุกไหม้และ ละลายตามมา ซึ่งจะเกิดไอพิษ

โดยไอพิษที่ว่านี้ก็คือ ไอที่เกิดจากสาร Halogen ซึ่งไอประเภทนี้ เมื่อสูดเข้าไปมากๆ จะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย

ทั้งนี้ไอกรดที่เกิดจากการเผาไหม้ของสารฮาโลเจนนี้ ยังกัดกร่อนทองแดง รวมถึงวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ

และทำปฏิกริยากับ ธาตุในหลายๆธาตุ ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เอง

จึงเป็นข้อกำหนดให้สายไฟที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการไหม้ ต้องได้รับการทดสอบ

รวมถึงใส่สารประกอบที่ทำให้เกิดควันน้อย และ ไม่มีสารระเหยของ Halogen นั่นเอง ซึ่งสายไฟ DC Solar ของเราก็เป็นหนึ่งในนั้น

ตารางค่ากระแส ที่สายไฟ Dc Solar สามารถรับได้

1557912536924.jpg

ตารางค่าการลดทอนการกระแสไฟฟ้าอันเนื่องมาจากอุณภูมิในตัวสายไฟ  DC Solar

1557912543704.jpg

สรุปคือ เราต้องเลือกสายไฟสำหรับงานโซล่าเซลล์โดยเฉพาะ อันเนื่องมาจากเหตุผลดังที่กล่าวมา
ทั้งยังทำให้สามารถลด Loss ในระบบการส่งไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากตัวแผงโซล่าเซลล์ได้

โดยการลดความสูญเสียหรือ Loss ก็เหมือนการได้เงินคืน จากที่จะต้องจ่ายทิ้งไปในระบบโดยไม่รู้ตัว
ซึ่งถ้าระบบมีขนาดใหญ่มาก การลด Loss เพียง 1-3% นั่นก็เป็นจำนวนเงินที่มากพอ

โดยบริษัทเอสบีเค โกลบอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เลือก โรงงานจากประเทศอังกฤษ
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ ในการผลิตสายไฟประเภทต่างๆมายาวนานกว่า 50 ปี รวมถึงโรงงานยังผลิตสายไฟ

สำหรับงานโซล่าเซลล์โดยเฉพาะอีกด้วย และยังมีมาตรฐาน BSI  Kite Mark ของอังกฤษเพิ่มเติมมาอีกด้วย

ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในประเทศอังกฤษ

เพื่อความมั่นใจของลูกค้า โดยราคาที่ถูกกว่าสั่งซื้อในประเทศและประสิทธิภาพที่เหนือกว่า

สนใจสอบถามเรื่อง สายไฟ Dc Solar (H1Z2Z2-K) ชนิดใหม่ สำหรับงานโซล่าเซลล์

เรามีจำหน่ายทั้งของบางกอกเคเบิ้ล และสายจากต่างประเทศ ELANDCABLE เพื่อเป็นทางเลือก

ให้กับผู้ค้า และผู้ใช้งานให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา

ติดต่อฝ่ายขาย 0880-145-145 (K.Big)

ติดต่อทาง อีเมลล์ s1.sbk@hotmail.com

ทางเรายินดีให้คำแนะนำ และปรึกษา ฟรี!!!

สอบถามราคาสายไฟ DC Solar , สายไฟ PV-1F,สายไฟDC,สายไฟ H1Z2Z2-K

bottom of page