top of page

อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และระบบประหยัดพลังงาน

1. อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โดยการประบการไหลของกระแสไฟฟ้า หรือ Current optimizer (ULTRA,ECO)

2. อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โดยการปรับการไหลของน้ำในระบบส่งน้ำเย็นหรือ Chiller

โดยเราขออนุญาต อธิบายเรื่องตัวปรับกระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าก่อนนะครับ หรือ ULTRA ,ECO นั่นเอง

1.png

ใน Part นี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ปรับปรุงการไหลของกระแสไฟฟ้า ECO,ULTRAโดยใช้หลักการตัวนำยิ่งยวด

ทั้ง ULTRAและ ECO เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้โดยลดการสูญเสียพลังงาน
ในรูปความร้อนโดยการปรับปรุงการเคลื่อนไหลของกระแสไฟฟ้า ตามทฤษฎี การสูญเสีย
พลังงานความร้อนจากความต้านทานไฟฟ้าโดยการลดการสูญเสียพลังงาน หรือทำให้เกิด
การใช้พลังงานน้อยลง คือการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิ ภาพนั่นเอง
ULTRA เป็นอุปกรณ์ที่เกิดสภาวะ ตัวนำยิ่งยวดในอุณหภูมิปกติ โดยเกิด
จากปฎิกิริยาของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับสารประกอบในตัวอุปกรณ์เพื่อให้เกิดสภาวะ ตัวนำยิ่งยวด

และไหล เข้าในวงจรไฟฟ้าเพื่อลดความต้านทานทางไฟฟ้าโดยการ เชื่อมต่อในแบบขนานเข้าไปกับระบบ

เพื่อลดความต้านทานทางไฟฟ้าดังนั้นมันจึงสามารถพิสูจน์ได้ว่ามันสามารถประหยัดการใช้พลังงาน

ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ULTRA และอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ECO
เป็นตัวปรับการไหลของกระแสไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น  โดยทำให้ อิเล็กทรอนไหลได้ดียิ่งขึ้นโดยการลดความต้านทาน

ของการไหลของกระแสไฟ้ฟาตั้งแต่ในสายไฟไปจนถึงตัวอุปกรณ์โหลด ต่างๆไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์ , Compressor
เครื่องทำความร้อนแบบขดลวด ,เครื่องทำความร้อนแบบเหนี่ยวนำ , เครื่องปรับอากาศ ,Chiller etc.

2.png

ULTRA ภายในประกอบด้วยสารประกอบออกไซด์ กับเซรามิก และออกไซด์
ของโลหะ หรือที่ เรียกว่า Cuprates ที่ทำให้เกิดเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมี
ที่ส่งผลเกิดสภาวะตัวนำยิ่งยวด โดยการปรากฏการณ์ของรังสีอินฟราเรด และ Resonance

โดยชั้นในเป็นแผ่นเคลือบด้วยเซรามิค สำหรับทำหน้าที่ดูดซับการสะท้อนพลังงาน ที่เกิดขึ้นภายใน

3.png

ดังนั้นเมื่อทำการติดตั้งในระบบไฟฟ้ากระแสสลับ จะทำให้เกิดการสลับกันของ
สนามแม่เหล็กแล้ว มันจะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
และทำให้ปริมาณพลังงานเพิ่มขึ้น ระหว่างคู่อิเล็กตรอนทำให้เกิดการเคลื่อนที่
โดยใช้พลังงานที่น้อยลง เพราะมีพลังงานที่เกิดจาก สภาวะตัวนำยิ่งยวด
ที่เรียกว่า คูเปอร์แพร์ (Cooper pair)

4.png

อิเล็กตรอนที่ถูกจัดเรียงใหม่ให้เป็นระเบียบแบบ คูเปอร์แพร์ ( Cooper Pair )
(อิเล็กตรอนจับตัวเป็นคู่ๆและหมุนสปินสวนทิศทางกัน)ทำให้เกิดคุณสมบัติ
ของการเป็นตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด ( Superconductor ) เมื่อต่อเข้ากับ
ระบบไฟฟ้าหรือสายส่งไฟฟ้าคู่ คูเปอร์ ( Cooper Pair ) ของอิเล็กตรอนในตัวนำ
ยิ่งยวดจะเดินทางทะลุทะลวงสู่สายส่งไฟฟ้าไปได้ไกลระยะหนึ่ง
ทำให้ระบบมีสภาพความเป็นตัวนำดียิ่งขึ้น ทำให้เกิดการสูญเสียในระบบลดลง 
โดยเฉพาะภาระโหลดที่เป็นชนิดตัวเหนี่ยวนำ (Inductive load)

5.png

❤ Inductive Load
คือโหลดที่ประกอบด้วยตัวเหนี่ยวนำ ใช้หลักการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าเพื่อขับ เท่ากับ 60% หรือมากกว่า
จะสามารถเห็นผลของอัตราการประหยัดและ ประสิทธิภาพของตัว ULTRA และ ECO ได้เป็นอย่างดี
❤ Resistive Load
โหลดที่เกิดจากตัวต้านทานหรือขดลวดความร้อนชนิดความต้านทาน
เช่น หลอดไฟ etc.

❤ Complex Load(Inductive + Resistive)
โหลดที่ประกอบด้วยตัวเหนี่ยวนำรวมไปด้วยอุปกรณ์เช่นตู้เย็น, มอเตอร์,
เครื่องปรับอากาศคอมเพรสเซอร์ , ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่


โดยสำหรับ ULTRA และ ECO เอง
สำหรับ โหลดผสม (Complex load: Inductive + Resistive)

จะมีอัตราการประหยัดพลังงานประมาณ 8 -12 %
- ประสิทธิภาพสูงสุดของ ULTRA ควรคำนึงถึงหัวข้อต่อไปนี้:
1. สถานที่ที่มีปัจจัยภาระงานเกินกว่า 70% ของปัจจัยงาน
2. โหลดที่ประกอบด้วยตัวเหนี่ยวนำมากกว่า 60%

6.png

โดยอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ทั้ง ULTRA และ ECO นั้นมีหลักการทำงานคล้ายกัน

เพียงแต่ตัว ECO นั้นจะใช้สารประกอบภายในไม่เหมือนกัน โดยใช้เป็นสารผสมระหว่าง

เซรามิกและ CNT(Carbon Nano Tube) ซึ่งจากการทดลองแล้ว ก็พบว่า ให้ผลประหยัดที่ดีกว่า ULTRA

ราวๆ 3-5% ซึ่งหากลูกค้ามีความสนใจในตัวอุปกรณ์ ทางเราเองก็สามารถเสนอให้ได้ทั้ง 2 รุ่น

ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะเวลาในการคืนทุน ก็ขึ้นกับอัตราประหยัดพลังงานเช่นกัน

โดยจะคืนทุนอยู่ที่ ประมาณ 3 ปี และเรารับประกันผลประหยัดพลังงานอยู่ที่ 5%

2. อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน โดยการปรับการไหลของน้ำในระบบส่งน้ำเย็นหรือ Chiller

bottom of page