top of page

ค่า IP ที่เราเห็นในสินค้าโรงงาน คืออะไร

ค่าIP
บ่อยครั้งที่เห็นเสปคสินค้าบางประเภท เช่น *หลอดไฟ LED* มีค่า IP 20, 65, 56.....และอื่นๆ
ตัวเลขของค่า *IP* มีความหมาย ตัวเลขสองตัวนั้นหมายถึงความสามารถในการป้องกันการฝุ่น
ขนาดต่างๆและความสามารถในการกันน้ำ ตามลำดับ

ค่าตัวแรก คือ ความสามารถในการป้องกันวัตถุและฝุ่นขนาดต่างๆดังนี้
IP 0X  : ไม่สามารถประเมินในเกณฑ์
IP 1X : สามารถป้องกันวัตถุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า หรือเท่ากับ 50.0 มิลลิเมตร
IP 2X : สามารถป้องกันวัตถุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า หรือเท่ากับ 12.5 มิลลิเมตร
IP 3X : สามารถป้องกันวัตถุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า หรือเท่ากับ 2.5 มิลลิเมตร
IP 4X : สามารถป้องกันวัตถุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง มากกว่า หรือเท่ากับ 1.0 มิลลิเมตร
IP 5X : สามารถป้องกันฝุ่นได้
IP 6X : สามารถดักฝุ่นให้ติดได้ คือ กันฝุ่นดีที่สุด

ค่าตัวที่สอง คือ ความสามารถในการกันน้ำ ดังนี้
IP X0 :ไม่สามารถประเมินในเกณฑ์

 

IP X1 : สามารถป้องกันหยดน้ำในแนวดิ่ง

IP X2 : สามารถป้องกันหยดน้ำในแนวเอียง 15 องศา 

IP X3 : สามารถป้องกันละอองน้ำ(Spraying water)

IP X4 : สามารถป้องกันน้ำที่สาดเข้ามา (Splashing water)

IP X5 : สามารถป้องกันน้ำที่พ่นหรือฉีดออกมา (Jetting water)

IP X6 : สามารถป้องกันน้ำที่พ่นหรือฉีดอย่างแรง  (Powerful jetting water)

IP X7 : สามารถจุ่มน้ำได้ชั่วคราว (Temporary immersion)

IP X8 : สามารถจุ่มน้ำได้ (Continuous immersion)

 

IP65 หมายความว่า อย่างไร ดูที่ IP 6X, X5  ด้านบน ดังนี้

IP 6X : สามารถดักฝุ่นให้ติดได้ คือ กันฝุ่นดีที่สุด

IP X5 : สามารถป้องกันน้ำที่พ่นหรือฉีดออกมา (Jetting water)

IP65 จึงหมายความว่า สามารถดักฝุ่นให้ติดได้คือกันฝุ่นดีที่สุด และป้องกันน้ำได้ในระดับการพ่นหรือฉีด  แบบไม่แรงมาก

 

IP56 หมายความว่า อย่างไร ดูที่ IP 5X, X6 ด้านบน ดังนี้

IP 5X : สามารถป้องกันฝุ่นได้

IP X6 : สามารถป้องกันน้ำที่พ่นหรือฉีดอย่างแรง  (Powerful jetting water)

IP56 จึงหมายความว่า สามารถกันฝุ่นได้(น้อยกว่าIP65) และป้องกันน้ำได้ในระดับการพ่นหรือฉีดอย่างแรงได้(กันน้ำดีกว่า IP65)

 

ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงการกันฝุ่นกันน้ำนั้น ค่า  IP 65 จึงไม่ได้หมายความว่ากันฝุ่นและกันน้ำได้ดีกว่า IP56 

IP65 นั้นกันฝุ่นดีกว่า IP56 แต่ในด้านการกันน้ำ IP56 กันน้ำดีกว่า IP65 

สินค้าโคมไฮเบย์ LED High bay ของเราได้รับมาตรฐาน IP65 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วกัน สามารถกันฝุ่นและ น้ำได้เป็นอย่างดี กันความชื้น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆของการเสื่อมของ Chip LED และ แผงวงจร

สนใจติดต่อ ขอราคาและรายละเอียด

พร้อมให้เราออกแบบและให้คำปรึกษา ฟรี!!

กดที่นี่ >>>

ดูบทความ >>> Chip SMD vs COB <<<

bottom of page