top of page

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge รวมสายไฟชนิดต่างๆของยี่ห้อ Phelps Dodge (PD)​

สายไฟเฟลดอท Phelps Dodge
สายไฟเฟลดอท Phelps Dodge
รวมราคา สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge ราคาถูก แต่ละชนิด
สำหรับงานโครงการ หมู่บ้าน สร้างโรงงานใหม่ ขยายโรงงาน
สายทนไฟ สาย Instrument สายไฟ Power สายไฟงานอุตสาหกรรม

มารู้จักกับ บริษัท เฟ้ลบส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด หรือ เรียกกันว่า บริษัท เฟลดอท เฟลดอจ กันครับ

บริษัท เฟ้ลบส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ มีชื่อย่อว่า PDTL ก่อตั้งขึ้นในปี
พ.ศ. 2511 จากการร่วมทุนระหว่าง บริษัท แปซิฟิค อิเล็กตริก เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปปอเรชั่น แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการผลตสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลในประเทศไทย โดยริเริ่มนำเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตใหม่ๆ
เข้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ลของบริษัท ได้รับความเชื่อถืออย่างกว้างขวาง
ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศทั่วโลก ปัจจุบันมีดรงงานอันทันสมัย 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ บางพลี จังหวัดสมุรปราการ และจังหวัดระยอง
และสำนักงานขายอยู่ที่ กรุงเทพ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นกว่า 700 คน
PDTL เป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท เจเนอรัลเคเบิ้ล คอร์ปปอเรชั่น ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้า และสายเคเบิ้ลรายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
มีโรงงานกว่า 45 แห่ง กระจายอยู่ใน 22 ประเทศทั่วโลก
เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล ของบริษัท มีคุณภาพมาตรฐานสุงสุด ความมุ่งมั่นของบริษัท เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ
ไปจนถึงการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งถึงมือลูกค้า PDTL Phelps Dodge เฟลดอท เฟลดอจ ภูมิใจที่เป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้า
และสายเคเบิ้ลเพียงรายเดียวในประเทศไทย ที่มีเครื่องมือทดสอบอันทันสมัยซึ่งสามารถทดสอบ สมรรถนะสายเคเบิ้ลได้ถึง 400KV
ด้วยเหตุนี้ โรงงาน สายไฟฟ้าเฟลดอท เฟลดอจ Phelps dodge จึงได้รับการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2000
ตลอดจนประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพ ISO 9001:2000 ตลอดจนบัตรรับรองคุณภาพจากกงค์กรที่มีชื่อเสียง
ของโลก อาทิ เช่น KEMA และ Technology Lab เป็นต้น
ด้วยความห่วงใยในด้านสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน จึงได้นำระบบ ISO 14001
และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS18001 เข้ามาใช้ในการดำเนินงาน

โรงงานสายไฟ เฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge ที่สมุทรปราการ บางพลี

โรงงานสายไฟ เฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge ระยอง

bottom of page