ราคาสายไฟ THW IEC01 เฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge รวมสายไฟชนิดต่างๆของยี่ห้อ Phelps Dodge (PD)​

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW เป็นที่ชื่อที่เรานิยมเรียกว่าตั้งแต่สมัยก่อน
ปัจจุบัน ตามมาตรฐาน มอก.2553 ได้เปลี่ยนจากสายไฟ THW
เป็น IEC01 เพื่ออ้างอิงการผลิตไปเป็นตามมาตรฐานสากล

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 1.5 mm. ราคา 820 บาท/ม้วน นำกระแสไฟฟ้าได้ 19 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 2.5 mm. ราคา 1,210 บาท/ม้วน นำกระแสไฟฟ้าได้ 26 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 4.0 mm. ราคา 1,870 บาท/ม้วน นำกระแสไฟฟ้าได้ 36 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 6.0 mm. ราคา 3,000 บาท/ม้วน นำกระแสไฟฟ้าได้ 47 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 10 mm. ราคา 4,930 บาท/ม้วน นำกระแสไฟฟ้าได้ 66 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 16 mm. ราคา 7,650 บาท/ม้วน นำกระแสไฟฟ้าได้ 89 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 25 mm. ราคา 12,000 บาท/ม้วน นำกระแสไฟฟ้าได้ 119 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 35 mm. ราคา 17,050 บาท/ม้วน นำกระแสไฟฟ้าได้ 148 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 50 mm. ราคา 22,920 บาท/ม้วน นำกระแสไฟฟ้าได้ 180 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 70 mm. ราคา 32,770 บาท/ม้วน นำกระแสไฟฟ้าได้ 230 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 95 mm. ราคา 45,150 บาท/ม้วน นำกระแสไฟฟ้าได้ 285 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 120 mm. ราคา 572 บาท/เมตร นำกระแสไฟฟ้าได้ 333 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 150 mm. ราคา 700 บาท/เมตร นำกระแสไฟฟ้าได้ 382 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 185 mm. ราคา 879 บาท/เมตร นำกระแสไฟฟ้าได้ 443 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 240 mm. ราคา 1,153 บาท/เมตร นำกระแสไฟฟ้าได้ 531 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 300 mm. ราคา 1,445 บาท/เมตร นำกระแสไฟฟ้าได้ 616 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 400 mm. ราคา 1,850 บาท/เมตร นำกระแสไฟฟ้าได้ 722 A

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge THW 500 mm. ราคา 2,395 บาท/เมตร

  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon
  • Google+ App Icon