top of page

ราคาสายไฟ SAC 25KV,35KV  
สายไฟแรงสูง เฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge รวมสายไฟชนิดต่างๆของยี่ห้อ เฟลดอท (PD)​

สายไฟเฟลดอท Phelps Dodge
สายไฟ SAC 25KV,35KV ใช้ติดตั้ง แบบเดินลอยในอากาศเท่านั้น 

สายไฟ SAC หรือ Space Aerial Cable
เป็นสายอลูมิเนียม ฉนวน 2 ชั้น ทำด้วย XLPE  ทั้งฉนวนด้านในและฉนวนด้านนอก มี Shield 
นิยมใช้ในงานระบบไฟฟ้าแรงสูง เป็นสายที่ต่อจาก การไฟฟ้าเพื่อนำเข้าระบบไฟฟ้า 22KV หรือ 33KV 
ไปจ่าย ในโรงงาน หรือ อาคาร 

 

ซึ่งต่างจากสายไฟ CV XLPE Phelps Dodge ส่วนมากเป็นสายทองแดง ฉนวนด้านในนั้นทำด้วย XLPE 
และฉนวนด้านนอกทำจาก PVC สายชนิดนี้เป็นสายที่มี ชีลลด์ นิยมใช้ในระบบไฟฟ้าทั้งแรงต่ำจนถึงแรงสูง
0.6/1KV CV XLPE,1.8/3(3.6)KV, 3.6/6(7.2)KV, 6/10(12)KV,12/20(24)KV, 18/30(36)KV
 เป็นสายที่ต่อออกจาก ดร๊อปฟิวส์เพื่อที่จะนำไฟฟ้าแรงสูงไปเข้าที่ สวิทซ์เกียร์ หรือ ตู้ MDB ของโรงงาน

สายไฟ SAC 25 KV ชนิด 1 แกน พิกัดแรงดัน 25KV

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge SAC 25KV 35 mm. ราคา 130 บาท/เมตร

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge SAC 25KV 50 mm. ราคา 136.25 บาท/เมตร

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge SAC 25KV 70 mm. ราคา 179.75 บาท/เมตร

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge SAC 25KV 95 mm. ราคา 201.63 บาท/เมตร

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge SAC 25KV 120 mm. ราคา 237.75 บาท/เมตร

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge SAC 25KV 185 mm. ราคา 274.75 บาท/เมตร

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge SAC 25KV 240 mm. ราคา 333.88 บาท/เมตร

สายไฟ SAC 35 KV ชนิด 1 แกน พิกัดแรงดัน 35KV

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge SAC 35KV 35 mm. ราคา 140.5 บาท/เมตร

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge SAC 35KV 50 mm. ราคา 163.25 บาท/เมตร

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge SAC 35KV 70 mm. ราคา 185.63 บาท/เมตร

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge SAC 35KV 95 mm. ราคา 205.75 บาท/เมตร

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge SAC 35KV 120 mm. ราคา 241 บาท/เมตร

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge SAC 35KV 185 mm. ราคา 302.63 บาท/เมตร

สายไฟเฟลดอท เฟลดอจ Phelps Dodge SAC 35KV 240 mm. ราคา 366 บาท/เมตร

bottom of page